Език:

Уважаеми дами и господа,
Сайтът на  „Артемида 1555“, е в процес на обновяване. Това е причината, Вие да не можете да видите в момента, пълният набор от услугите, които предлагаме на Вашето внимание.
И докато сайтът е в процес на обновяване , ние не спираме да работим.
Ето защо, ако имате нужда от:
– Удостоверение за раждане – за Вас или за Вашите предци;
– Удостоверение за свето кръщение – за Вас или за Вашите предци;
– Удостоверение наследници;
– Удостоверение за брак- за Вас или за Вашите предци;
– Удостоверение за семейно положение;
– Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец;
– Придобиване на българско гражданство;
– Отказ от българско гражданство;
– Родословно дърво;
– Свидетелство за съдимост, заверено с апостил- 6 месеца валидност от датата на издаването;
– Дубликат от диплом и хорариум;
-Всичко свързано с техническото и административното обслужване на притежаваните от Вас имоти в България;
– За всичко свързано с дейността на общините, данъчните служби, министерствата и всички останали институции в РБългария, имащи отношение към Вашите права и задължения, като български граждани;
При необходимост и заявено Ваше желание, всички  документи издадени от българските власти, ще Ви бъдат предоставени заверени,  легализирани и преведени на посочен от Вас език.


 

Удостоверение № 3-128-745/2006година, издадено ни от Агенцията за защита на личните данни. С него получаваме права на администратор на лични данни.

Какво означава това?

Ние имаме право да предоставяме вашите личнни данни, единственно и само пред институциите на РБългария, свързани с исканата от вас услуга.

Нямаме право да предоставяме вашите лични данни на никой друг!

Това гарантира абсолютна ни отговорност и дискретност, както по отношение на вашите лични данни, така и по отношение на исканата от вас услуга.

Снежана Кръстевa